Het verhaal van de twee wolven

Een indiaan vertelde aan zijn kleinkind het verhaal van de twee wolven:

Wolf

Grootvader: "Ik zit met een tweestrijd, in mij leven twee wolven die geneigd zijn om met elkaar te vechten. De ene zit vol kwaadheid, angst en andere negatieve gevoelens. De andere wolf is empathisch en zit vol liefde en positieve gevoelens".

Zijn kleinkind denkt na en vraagt: "Welke wolf gaat winnen?"

Grootvader glimlacht en zegt: "De welke ik voed. Vroeger wilde ik de boze wolf verslagen door tegen hem te vechten. Hoe meer ik tegen hem vocht hoe angstiger en kwader hij werd. Aangezien hij een wolf is van angst en kwaadheid, werd hij alleen maar sterker."

Kleinkind: "Wat doe je dan nu?

Grootvader: "Ik voed de lieve wolf"

Kleinkind: "Verslaat die dan de boze wolf?"

Grootvader glimlacht terug: "Nee, het is een lieve wolf, hij vecht niet"

Kleinkind is stil, verward en denkt na: "Gaat hij dan weg?"  

Grootvader: "Nee, hij is daar nog."

Kleinkind: "Wat doe je dan met de boze wolf?

Grootvader: "Niets, ik luister maar doe niets. Ik voed hem niet door naar hem te kijken met kwaadheid, angst, verdriet of schaamte. Hij mag er gewoon zijn. Dit maakt hem rustig en soms wanneer het nodig is, komt hij helpen."

Zijn kleinkind dacht verder na. Het verhaal verduidelijkte een aantal zaken maar riepen ook weer een aantal vragen op.

 

Mindfulness begrijpen

Een metafoor kan helpen om bepaalde zaken beter te begrijpen en gemakkelijker te onthouden. Soms brengt het ook verwarring of vragen. Vaak is het dan nuttig om het in een later stadium nog eens te herbekijken.

Durf ons gerust te contacteren voor mindfulness te trainen.

facebook share button
Pin It