Goed nieuws voor zij met psychologische moeilijkheden. Een bezoek bij een psycholoog wordt onder bepaalde voorwaarden terugbetaald (ELP = eerstelijns psychologische hulpverlening). 

piekerende man

Eerstelijns psychologische hulpverlening blijft vaak te weinig gekend en te weinig toegankelijk.
We willen u dan ook graag op de hoogte brengen dat onze klinisch psychologe Tina Depré sinds 1 maart 2020 als eerstelijnspsycholoog is erkend.

Voor welke doelgroep wordt terugbetaling voorzien (max. 8 sessie per jaar):

  • Kinderen en jongeren, 0 tot 18 jaar, met lichte tot matige emotionele, gedrags- of sociale problemen
  • Volwassenen van 18-64 jaar, met lichte tot matige problemen op vlak van depressie, angst of alcoholgebruik.
  • Ouderen, 65+, met lichte tot matige problemen op vlak van depressie, angst of het gebruik van alcohol- slaap- en kalmeermiddelen
  • Die in orde zijn met het Ziekenfonds

Tijdens de COVID-19 crisis:

  • consultaties kunnen niet enkel in de praktijk doorgaan maar ook via beeldbellen of in openlucht doorgaan. (Dit wordt op voorhand afgesproken)
  • wordt de doelgroep tijdelijk uitgebreid tot Personeel woon- zorgcentra, zonder eigen bijdrage (met de steun van de Koning Boudewijnstichting)

Wie kan doorverwijzen?

Bij kinderen en jongeren: huisartsen, kinderartsen, artsen verbonden met CLB of Kind&Gezin, kinderpsychiaters
Bij volwassenen: huisartsen, psychiaters en bedrijfsartsen (praat erover met uw huisarts!)
Bij ouderen: huisartsen, geriaters en (geronto-)psychiaters

Een een gedateerd verwijsvoorschrift is verplicht!

Je kan het specifieke document hier dowloaden of afdrukken. Neem het eventueel al mee naar je huisarts om te bespreken.

Preventie en vroegtijdige interventies

Wat?

Interventies op korte termijn om te vermijden dat lichte of matige problemen evolueren tot ernstige en chronische problematiek.

Aanbod en prijzen?

4 terugbetaalde sessies per jaar (eenmaal verlengbaar). Persoonlijk aandeel: €11,20 per sessie (of €4 bij verhoogde tegemoetkoming)