Goed nieuws voor zij met psychologische moeilijkheden. Een bezoek bij een psycholoog wordt onder bepaalde voorwaarden terugbetaald (ELP = eerstelijns psychologische hulpverlening). 

piekerende man

Eerstelijns psychologische hulpverlening blijft vaak te weinig gekend en te weinig toegankelijk.
We willen u dan ook graag op de hoogte brengen dat onze klinisch psychologe Tina Depré sinds 1 maart 2020 als eerstelijnspsycholoog is erkend.

Voor welke doelgroep wordt terugbetaling voorzien (max. 8 sessie per jaar):

  • Volwassenen van 18-64 jaar
  • Met een matig probleem van depressieve stemming, angstige gevoelens of problematisch alcoholgebruik
  • Verwezen door huisarts of een psychiater met een gedateerd verwijsvoorschrift (praat erover met uw huisarts!) (hiervoor is een specifiek document voor nodig!)
  • Die in orde zijn met het Ziekenfonds

Preventie en vroegtijdige interventies

Wat?

Interventies op korte termijn om te vermijden dat lichte of matige problemen evolueren tot ernstige en chronische problematiek.

Aanbod en prijzen?

4 terugbetaalde sessies per jaar (eenmaal verlengbaar). Persoonlijk aandeel: €11,20 per sessie (of €4 bij verhoogde tegemoetkoming)