Beste Simon van Bergé yoga. We merken op dat je voor kwaliteit gaat en héél gepassioneerd bent. We zijn dan ook blij je te mogen verwelkomen in Het gezonde huis. 

Assana: Cobra pose

Hoe ben je de eerste keer met yoga in contact gekomen?

Mijn eerste contact met yoga kwam nadat ik mijn ontslag had gegeven als manager, reisde ik voor enkele maanden rond. Uiteindelijk belandde ik op een festival in de woestijn waar dagelijks allerlei workshops worden gegeven. Ik volgde toen geen yoga workshop, maar ik raakte wel goed bevriend met iemand die nu en dan yoga deed. Deze persoon reisde vervolgens enkele weken verder met mij. Ik vroeg haar om me te leren wat ze kende van yoga. 

Vandaag besef ik dat haar kennis heel beperkt was, toen had ik geen flauw benul en met veel enthousiasme absorbeerde ik wat zij kon aanbieden.

Later verkende ik ook enkele youtube filmpjes

Wat waren je verwachtingen?

Heel abstract en vaag, maar ik verwachtte wel dat het twee werelden zou samenbrengen voor mij. Namelijk die van lichaam en geest, sport en filosofie, rationaliteit en spiritualiteit. Overigens, kan ik nu met een glimlach toegeven dat ik met een soort naïeve arrogantie dacht dat ik het fysieke aspect 'wel snel onder de knie zou krijgen', gezien mijn sportieve achtergrond en de ervaring dat het aanleren van sporten me goed aangaat. Op dat vlak heb ik yoga zeker onderschat. 

Hoe ervaarde je het de eerste keer?

Ik had geen flauw idee waar ik aan begonnen was, maar beweging en de controle ervan heeft me steeds gepassioneerd al vanaf ik in de springzak zat als baby (daar kreeg ik nooit genoeg van). Ik voelde me heel vrij op dat moment in mijn leven, ik voelde me heel geïnspireerd door vaarwel te zeggen tegen een levensritme, een job, een leven dat voor mij betekenisloos en afstompend was geworden. Ten gevolge daarvan had ik een heel open mentaliteit en liet ik me volledig gaan in alles dat op m'n weg kwam.

Maar er was iets krachtigs. Iets dat me triggerde. Ik voelde me direct aangetrokken tot het introspectieve aspect en het oog voor precisie en detail.

Het werd meteen duidelijk voor mij, dat yoga de concentratie, het bewustzijn en de helderheid van denken verhoogt. En het tempo en eenvoud stonden voor mij in sterk contrast met de samenleving van vandaag en hoe de meeste Westerlingen zich daarin gedragen. Het is wellicht net daarom dat de populariteit van yoga blijft toenemen. Het reikt verder dan de mat, dan het fysieke. Doorheen yoga leer je jezelf beter kennen, het leven beter accepteren zoals het is en krijg je een grip op de chaos die vaak heerst in ons hoofd.

Is dat een groot verschil met hoe je nu naar yoga kijkt?

Wel een aantal van mijn verwachtingen zijn zeker ingelost. Het heeft inderdaad de connectie gemaakt tussen iets dat voorheen twee afzonderlijke werelden leken. Het gaat effectief VEEL verder dan enkel het fysieke (op voorwaarde dat je niet gewoon een passant ben in de yogawereld en wegblijft van de yoga 'catwalk'). Mijn concentratie is veel verbeterd, maar meer nog, ben ik tevreden met de toegenomen helderheid in mijn hoofd. Bijzaak van hoofdzaak weten te onderscheiden, 'The real' from 'the unreal' onderscheiden. Maar zeker ook helderheid met betrekking tot welke richting in het leven te kiezen met vertrouwen en acceptatie eerder dan angstig en krampachtig bepaalde zaken te willen controleren.

Mijn gezondheid is eerst verslechterd, maar dat proces was zonder dat ik het wist al aan de gang van voor dat ik met yoga begonnen was. Yoga bracht een disharmonie, een auto-immuun ziekte bij mij aan het licht, waar ik al jaren aan lijden zonder kennis. Daardoor kreeg ik de kans dat onevenwicht te herstellen en intussen gaat het uitstekend met mijn gezondheid. Ik heb me in jaren niet meer zo stabiel, fit en helder gevoeld. Maar ik heb er wel voor moeten afzien. Het vraagt tijd om je systeem weer in evenwicht te herstellen, nadat het jaren aan een stuk in overdrive was.

Ik ben door een lange donkere tunnel gekropen. En nu en dan dreef het me tot wanhoop, desondanks ik het pad van yoga had gekozen, ging mijn gezondheid erop achteruit. Wat deed ik in godsnaam verkeerd?

Het had enkel meer tijd nodig. De aanhouder wint. 

Wat yoga je kan bieden is evenredig met wat je erin investeert. En dat geldt eigenlijk voor alles in het leven. Wanneer dat niet zo lijkt, is het omdat we het geheel even niet zien. Wij zijn zodanig geconditioneerd vandaag de dag, dat we heel snel resultaat willen. Een daphalgan zal het achterliggende probleem niet oplossen en is een regelrechte aanval op onze darmflora (en dus het hele gezondheidssysteem), maar helpt wel, wat de pijn betreft, al na 20 minuten. 

Een osteopaat verricht fantastisch werk en zal de symptomen verlichten na enkele uren of dagen, net zoals een massage enorm deugd kan doen. Maar dan zijn we de passieve ontvanger van een manipulatie die vaak slechts temporeel werkt voor het verlichten van de symptomen. Daar leren we zelf weinig of niets van bij. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de therapeut, de patiënt ontvangt passief zonder concreet bij te leren. Osteopaten en massagetherapeuten leveren vakkundig werk. Daar wil ik zeker niets aan afdingen. Ik pleit voor een holistische aanpak. Indien we regelmatig naar de osteopaat of massagetherapeut moeten om onze pijn te verlichten of zich te leren ontspannen, hebben we veel geluk op hun kennis en kunde te kunnen rekenen. Maar dan moet je je toch ook gaan afvragen waarom je hun diensten zo vaak nodig hebt. Het is aan te raden eveneens zelf aan de slag te gaan en de oorzaken aan te pakken. Daar komt yoga in het spel.

Yoga vraagt een engagement, een verantwoordelijkheid. Het vraagt geduld en tijd, een lange termijnvisie, het stopt niet bij vijf of tien sessies en het gaat verder dan de yogamat of studio. Wie effectief de moeite neemt om op die reis te gaan en verantwoordelijkheid neemt, zal vroeg of laat veel meer krijgen dan waarvan hij of zij gedroomd had.

Wat de diepte en complexiteit van de discipline betreft, ben ik volkomen overweldigd geweest. Nooit had ik kunnen inschatten hoe ver yoga reikt in zoveel verschillende richtingen. We zijn namelijk gewoon om overal een eind, een grens aan te zien, maar yoga geeft een gevoel van grenzeloosheid.

Wat mijn 'eigen kunnen' betreft, ben ik netjes met de voetjes op de grond gezet. Yoga heeft meermaals mijn ego weer gereset met enkele kletsen in het gezicht. 

Sommige zaken vragen tijd, veel tijd en dat was één van de beste levenslessen dat yoga me kon bieden. Het was niet steeds op zachtaardige wijze, maar ik leerde afstand te nemen van die competitie drang en de sterke identificatie met mijn lichaam. Het is leuk voor ons ego als je op je handen kan balanceren, maar als yoga een middel wordt om onze lichamelijk capaciteiten te demonstreren en ons ego te strelen, noem het dan liever gymnastiek of iets anders. Dan loop je het doel volledig voorbij.

Jammer genoeg, schijnt dat niet steeds door in de hedendaagse yogalessen in West-Europa. Met de sociale media en een samenleving die sterk op het uiterlijk en het imago gericht is, wordt yoga soms gereduceerd tot een afkooksel dat het ego streelt, leuke foto's oplevert en de gezondheid bevordert. De balans is dan nog steeds positief, maar het kan veel verder gaan en je manier van in het leven staan kan veel grondiger veranderen wanneer we hier bewust over blijven.

Asana's of yogahoudingen zijn enkel een middel om beter te begrijpen wat Yoga omvat. Yoga geeft richting aan het leven en verhoogt je bewustzijn en begrip over je eigen natuur.

Hoe komt het dat yoga voor jou een passie is geworden?

Dankzij het ontmoeten van mijn yoga meester Naïr Parveen. Ik ontmoette hem in India enkele weken nadat ik voor het eerst yoga 'uitprobeerde'. Puur toeval.

Ik was naar India getrokken voor het avontuur en om te evalueren wat yoga voor mij kon betekenen. Zonder het ontmoeten van de geschikte leraar had het op z'n minst veel langer geduurd om de pracht en ongelimiteerdheid van yoga in zijn geheel te zien. Wellicht is het nog maar het topje van de ijsberg. 

Zonder hem zou ik enkel de rimpels op het wateroppervlak gezien hebben, maar dankzij zijn helderheid, passie, liefde, professionaliteit en kalmte kon ik dwars door het wateroppervlak de bodem zien. 

Ik voel me ontzettend dankbaar hiervoor, omdat ik zie dat veel mensen jaren hebben moeten wachten om een zelfde inkijk te krijgen in de discipline. Anderen vinden deze zelfs nooit en verlaten ontgoocheld de discipline na jaren van beoefening. Dat is zonde. Het is cruciaal maar niet makkelijk om de geschikte leraar te vinden, ook als je zelf lesgeeft heb je een mentor nodig. Die nederigheid is cruciaal wanneer je pretendeert een eeuwenoude discipline, wetenschap en kunst te vertegenwoordigen.

Dat licht dat mijn leraar voor mij op yoga en het leven schijnt, de bron van inspiratie die hij voor mij vormt, is mijn motivatie om dagelijks op mijn mat te stappen, te lezen en me te verbeteren als leraar, dag na dag.

De compleetheid van yoga is overweldigend. Het brengt wetenschap, religie, gezondheidszorg, sport, ethiek, filosofie en gemeenschap samen in één discipline. Het is complementair en inclusief. Je neemt en laat wat je wil en je combineert het met wat je wil. 

Yoga is wetenschappelijk gefundeerd, maar tegelijkertijd biedt het hulp en antwoorden waar de wetenschap of het rationalisme tekortschieten. Yoga geeft de emotionele en spirituele steun van een godsdienst, maar zegt je nooit wat te doen of te laten en is verzoenbaar met gelijk welk geloofssysteem.

Wat maakt dat je yoga graag wilt delen met anderen?

De richting en helderheid die het toevoegde aan mijn leven en de inspiratie die mijn leraar voor me betekent. Zie ook de vorige vraag.

Voor wie zou je yoga aanraden? En waarom? (Waar is yoga goed voor?)

Ik zou zeggen 'voor iedereen' om dat het ongetwijfeld een hele waaier aan zaken te bieden heeft voor eenieder. 

Maar het is duidelijk dat het niet bij iedereen aankomt. Niet iedereen stelt zich dezelfde vragen of zoekt in dezelfde hoek en niet iedereen wil tijd maken om meermaals per week op de mat te kruipen. Niettegenstaande de stijgende populariteit is er een heel groot deel van de bevolking dat geen interesse heeft. Maar Yoga zal zijn weg vinden, naar zij die de nood voelen, zij die een oprechte interesse hebben, zij die zichzelf en het leven beter proberen te begrijpen. Zij die een stabielere gezondheid en geluksgevoel willen en op zoek zijn naar meer betekenis. Zij die geen antwoord vinden in carrière, prestige of materialisme, ...

Meer concreet is het kristalhelder en veelvuldig wetenschappelijk bewezen dat yoga ontelbare voordelen heeft voor de gezondheid. Ik denk in de eerste plaats aan rug -en nekklachten, spanning in de schouders, posturale correcties, ademhalings- en circulatieproblemen en nog vele meer.

Yoga is goed voor iedereen met veel stress, slaapproblemen, psychologische problemen en iedereen opzoek om 'beter te begrijpen'/ opzoek naar meer helderheid.

Maar bovenal zal yoga, voor de aanhouder, via een beter gebalanceerde gezondheid en een verhoogd bewustzijn. Voor meer rust en kalmte in het hoofd zorgen. 

Wanneer het stiller wordt in het hoofd, krijgen we een kans om doorheen het water te kijken en de bodem te zien. De essentie van onze natuur, die kunnen we vinden in die diepe stilte die achter al dat geruis van emoties, gevoelens, gedachten, ideeën, vergelijkingen, impressies, gepraat, beveronderstel, etc... schuilt. Men leert minder in interactie te treden met angst en pijn en men zal steeds minder een speelbal zijn van zijn of haar verlangens. Dat haalt een geweldige hoeveelheid conflict weg en verhoogt de innerlijke vrede. Sommige stempelen dit af als zweverig, maar eigenlijk is dit bijzonder logisch. We proberen minder 'dit' of 'dat' te zijn, we hebben minder nodig en we 'Zijn' meer. Maar dat bereik je niet per se na enkele weken yoga… dat is het addertje, een addertje dat een grote levensles is tegelijkertijd. Niets alles hoeft zo snel te gaan als de hamburger in Mc Donalds of de leveringen van bol.com. Voor 'the real thing', 'echte kwaliteit' zijn er geen shortcuts. Waarom zo'n gehaast?

Wat betekent yoga voor de meeste mensen volgens jou?

Een reeks oefeningen, die bevorderlijk zijn voor de gezondheid en het uiterlijk. 
'Het is goed tegen de stress', 'het is ontspannend'.

Velen weten dat er meer achter schuilt maar vaak wordt de rijkdom van het Indische mysticisme in de kiem gesmoord door onze extreem droge rationaliteit. 

Rationaliteit is belangrijk en nuttig, maar het hele bestaan reduceren tot rationalisme is een beetje dwaas. Stiekem voelen we dat massaal diep vanbinnen op subtiele manier allemaal aan, dat er veel is dat rationaliteit overstijgt. Ik wil mensen aansporen om niet te snel tot conclusies te komen en met een open hart in het leven en op de mat te staan.

Yoga en wetenschap zijn complementair. Maar wetenschap is een deel van yoga, terwijl yoga verder reikt dan de grenzen van het meetbare. 

Een beetje magie mag, laat enkele deuren open en wie weet hoe vaak je nog verrast zal worden, daarvoor moet je geen mantra's gaan zingen of gaan rondzweven. Een goede leraar en een beetje doorzettingsvermogen zijn genoeg. De rest doet yoga en wat tijd voor je vanzelf.

Met welke verwachtingen komen mensen best naar jouw les?

Mijn lessen zijn Hatha Yoga, gericht op het beter begrijpen van het lichaam, beweging en de ademhaling. Het is een reis doorheen de yoga Asana's met oog voor detail, precisie en de alledaagse functionaliteit van de houdingen.

Ik doe geen mantra's of lange meditaties dus mijn lessen bestaan hoofdzakelijk uit een aanéénschakeling en analyse van houdingen. Waarbij vaak besproken wordt op welke manier een beweging functioneel/bevorderlijk is voor het postuur, onze bewegingsmogelijkheden en de gezondheid.

Het meer mentale, filosofische of zelfs spirituele aspect wordt met mondjesmaat en op subtiele manier daarin verwerkt. Zo werpen we een bescheiden blik op de plaats van Asana in de totaliteit van Yoga. Het begint bij Asana (en daar kan het ook gedurende jaren bij blijven), maar yoga stopt niet bij Asana.

Bedankt Simon. Het is leuk en interessant om te horen hoe je veel wijsheid uit de yoga haalt zonder te gaan zweven. 

Graag gedaan smile

Wekelijks geeft Simon Bergé les bij Het gezonde huis:

Lees meer over onze yoga-lessen of bekijk de agenda om eens mee te doen.

Contacteer ons

via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , ons contactformulier of via 0472/90 27 66

share button